"WATCHING THE WEATHER TO PROTECT LIFE AND PROPERTY"


AKTUALMENTE NO TIN NINGUN VIGILANSIA ÒF ATVERTENSIA


Satelit (InfraRojo)


KFLL 250553Z 00000KT 10SM FEW025 BKN250 25/25 A2995 RMK AO2 RAE23 SLP141 P0000 60107 T02500250 10278 20239 58011
KMCO 250553Z 35003KT 10SM FEW030 23/21 A2999 RMK AO2 SLP155 T02330211 10267 20233 58008
KMIA 250553Z 00000KT 10SM FEW019 FEW050 SCT250 26/24 A2997 RMK AO2 SLP147 T02610239 10272 20261 55008 $
KTPA 250553Z 03005KT 10SM CLR 26/21 A3000 RMK AO2 SLP158 T02610206 10311 20261 58003 $
MDPP 250300Z 04006KT 9999 BKN018 SCT300 26/25 Q1014
MDSD 250600Z 07004KT 9999 SCT018 25/24 Q1013
MKJS 250600Z VRB01KT 9999 FEW022 27/25 Q1013
MTPP 250559Z AUTO 09005KT 8000 ////// 27/24 Q1013 A2991 NOSIG
MUHA 250555Z 05003KT 9000 FEW030 22/22 Q1015
MYNN 250600Z 15008KT 9999 FEW015CB SCT040 BKN200 25/24 A2996
TAPA 250500Z VRB02KT 9999 SCT020 26/24 Q1014 NOSIG
TFFF 250600Z AUTO 09004KT 040V120 CAVOK 25/24 Q1013
TFFR 250600Z AUTO 14003KT 9999 +RA FEW025 25/24 Q1014
TIST 250553Z AUTO 08003KT 10SM CLR 27/23 A2995 RMK AO2 SLP141 T02670233 10289 20267 58008
TISX 250553Z AUTO 03003KT 10SM CLR 26/24 A2996 RMK AO2 SLP142 T02560239 10278 20256 58009
TJSJ 250556Z 16003KT 10SM FEW033 28/24 A2995 RMK AO2 SLP141 60000 T02780239 10306 20278 58006
TKPK 242200Z 05004KT 9999 FEW022 28/25 Q1014
TNCA 250600Z 10014KT 9999 FEW018 29/25 Q1011 NOSIG
TNCB 250555Z AUTO 08013KT 9999 NCD 28/26 Q1012
TNCC 250600Z AUTO 11008KT 9999 NCD 28/26 Q1012
TNCE 250555Z AUTO VRB02KT //// // ///////// 27/24 Q1014 RE//
TNCM 250600Z VRB02KT 9999 FEW018 28/25 Q1015
TQPF 242300Z 09003KT 9999 FEW019TCU 28/25 Q1014 RMK TCU-NW
TUPJ 250000Z VRB02KT 10SM FEW022 30/25 A2995 RMK Q1014 VIS 16KM